Related

Stage Interview THCN

Julius Winter By 18 April, 2021No Comments

Elk half jaar biedt TEN HAVE Change Management (THCM) een afstudeerstage aan; dit betekent dat een WO masterstudent de kans krijgt om zich te verdiepen in het vak Change Management, zijn of haar scriptie kan schrijven en daarnaast kennis kan maken met het werken bij ons op kantoor (link naar afstudeerstage per 1 september 2021)Maar wie zijn deze stagiairs en waar komen ze vandaan? En hoe vinden zij het stage lopen in combinatie met afstuderen? En wat kunnen wij leren van stagiairs? Vandaag spraken we met Julius Winter, masterstudent aan de VU en oud-stagiair bij THCM . Onder het genot van een kop koffie en een croissantje, uiteraard op afstand, vroegen we hem het hemd van het lijf over zijn stage, zijn scriptie én het thuiswerken.  

Hoe heb je de afstudeerstage bij THCM ervaren? 

“In één woord: leuk! Ik heb kennis kunnen maken met de praktijk van mijn vakgebied en dit was voor mij heel waardevol. Op basis van mijn studie wist ik al dat ik de theoretische kant van Change Management interessant vond maar ik kende de praktijk nog niet. De praktijk bleek niet alleen interessant te zijn maar ook spannend. De stage bij THCM was voor mij dus een bevestiging dat ik echt door wil in dit vakgebied. 

Dat klinkt goed; fijn om die bevestiging te krijgen dat je inhoudelijk op het juiste spoor zit. Kan je ook iets vertellen over hoe je het kantoor en de collega’s hebt ervaren?  

Deze stage was voor mij een eerste kennismaking met het kantoorlevenvoor zover mogelijk tijdens Corona natuurlijkIk had niet eerder op een kantoor gewerkt maar het werken met de collega’s van THCM beviel ontzettend goed en ik heb THCM ervaren als een inspirerend en hecht kantoor; de mensen houden je op de been. Juist ook in tijden van thuiswerken. 

Ja, je bent natuurlijk tijdens Corona begonnen met de stage. Hoe ging dat? Hoe was de eerste week van de stage bijvoorbeeld? 

“Tijdens mijn eerste week had ik dagelijks telefonisch contact met mijn stagebegeleider Cornell. Ik had nog geen flauw idee wat ik moest doen en of ik bij projecten zou aanhaken of alleen aan mijn scriptie zou werken. Naast het wetenschappelijke onderzoek voor mijn scriptie heb ik bij twee interne projecten mogen aanhaken, waaronder een grootschalig onderzoek naar het bestaan van zogenoemde biases in organisaties. Onbewuste processen in het gedrag van mensen, zoals vooroordelen, spelen vaak een grotere rol in de organisatie dan ze zelf in de gaten hebben. Ik heb tijdens mijn stage bijgedragen aan het beginstadium van dit onderzoek door het doen van literatuuronderzoek. En daarnaast heb ik ook op een extern project meegeholpen. Dit was ontzettend leerzaam.” 

Wat heb je dan geleerd? 

Bij interne projecten heb ik mijn vaardigheden op het gebied van literatuuronderzoek enorm ontwikkeld. Dit zijn vaak kleine computer vaardigheden die een groot verschil maken. De tijd die ik aan literatuuronderzoek besteedde, heb ik hierdoor kunnen halveren. En daarnaast heb ik bij het externe project leren kijken naar organisatorische verandervraagstukken vanuit verschillende perspectieven binnen één organisatie. Dit vond ik buitengewoon interessant.” 

Leuk! Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar jouw scriptie. Kan je daar iets over vertellen? 

“Mijn scriptie gaat over psychological safety binnen teams in organisaties. Ik vind het belangrijk dat menselijkheid binnen organisaties voorop staat in plaats van bijvoorbeeld efficiency. Ik heb een nieuwe vragenlijst ontwikkeld die een dieper en beter inzicht geeft in de teamdynamiek en waardeoordelen van de werkelijkheid onderscheidt. Het lastige is namelijk dat dezelfde werkelijkheid door verschillende mensen vaak anders wordt ervaren. Dit blootleggen door middel van een zogenaamde diagnose op basis van de nieuwe vragenlijst is wat ik in mijn scriptie aan het doen ben.” 

En wil je dan ook nog het gesprek aangaan met deze teams over de uitkomsten?  

“Dat lijkt me wel heel leuk en belangrijk! De uitkomsten van het onderzoek worden wel gedeeld met de betrokken bedrijven maar helaas is het geen onderdeel van mijn wetenschappelijke scriptie om een gesprek aan te gaan en een concreet advies af te geven. Maar dat hoop ik later, binnenkort eigenlijk, wel in mijn werk te doen.” 

Ja want je gaat na jouw stage THCM nog niet volledig verlaten toch? 

“Nee ik blijf voor 1 dag per week verbonden als werkstudent. Op die manier blijf ik betrokken bij het onderzoek naar biases en daar ben ik heel blij mee!” 

Leuk! We zijn bijna aan het einde van het interview. Nog drie vragen. Wat ga je het meest missen? 

De potjes pingpong. 

Wat ga je niet missen? 

Reizen in de trein met een mondkapje, ik vond het zo vervelend met ademen.