Lorenzetti Governance Foundation

Brengt het gedachtegoed van Lorenzetti via unieke fresco’s naar onze tijd en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het oplossen van bestuurlijke problematiek in grote steden.

Considerans

Ambrogio Lorenzetti (Siena 1290-1348) was een beroemde kunstenaar uit de vroege Renaissance die in de hoogtijdagen van de stadstaat Siena de opdracht kreeg om het stadsbestuur te portretteren in de Sala dei Nove van het Palazzo Pubblico. Lorenzetti schilderde fresco’s op drie muren met allegorische voorstellingen van Goed en Slecht Bestuur met het effect daarvan op de stadstaat en haar ommelanden. De drie fresco’s zijn bedoeld om de inwoners van Siena te laten zien wat de gevolgen zijn van goed en slecht bestuur. Tegenwoordig zijn de fresco’s nog steeds relevant voor het testen van de kwaliteit van bestuur en zijn ze een inspiratiebron voor bestuurlijke vernieuwing.

De Allegorie van Goed Bestuur

In de bloeitijd van de stadstaat Siena, rond 1338, kreeg Ambrogio Lorenzetti van het stadsbestuur de opdracht om in de Sale dei Nove, het stadsbestuur in beeld te brengen. De op drie wanden geschilderde fresco’s zijn allegorische voorstellingen van goed en slecht bestuur, en de effecten daarvan op de bewoners van de stadstaat en ommelanden. De bestuurlijk vernieuwing die ten grondslag ligt aan de bloeitijd van Siena is de inspiratiebron waaruit de Lorenzetti Governance Stichting is ontstaan.

De kern van het gedachtegoed van Lorenzetti is dat binnen de richtlijnen voor Goed Bestuur, het algemeen belang prevaleert en het eigen belang daaraan ondergeschikt is. Deze zienswijze is relevanter dan ooit in onze eigen tijd en een bron van inspiratie voor de Lorenzetti Governance Foundation.

Vandaag de dag is Goed Bestuur en aandacht voor bestuurlijke vernieuwing een must voor overheid en bedrijfsleven ten behoeve van de samenleving als geheel.

Lorenzetti’s gedachtegoed als inspiratie voor bestuurlijke vernieuwing in de 21e eeuw

De zegenrijke invloed van goed bestuur op de stadstaat en haar ommelanden.

De Allegorie van Slecht Bestuur

De Allegorie van Slecht Bestuur of de stadstaat onder Tirannie. Daar, waar rechtvaardigheid gekneveld is, is nooit overeenstemming over het algemeen belang, en heerst geen samenhang en eendracht. Daarom is het passend dat Tirannie de overhand heeft. Tirannie in haar onrechtvaardigheid, is ingegeven door ondeugden; Wreedheid, Verraad, Fraude, Woede, Verdeling, Oorlog, Gierigheid, Trots en Ijdelheid zoals verbeeld in de fresco’s. Ze verbant degenen die bereid zijn om het goede te doen en omringt zich met kwaadaardige intriganten. Ze beschermt altijd de aanvallers, de overvallers en degenen die vrede haten, zodat haar land ten onder gaat.

De stadstaat en haar ommelanden onder tirannie.

Beleidsplan

Activiteiten & initiatieven

De stichting is voornemens dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van symposia en het geven van publieke lezingen, interviews, seminars, conferenties en opleidingen
  • het geven van studie- en projectopdrachten
  • het uitgeven van (wetenschappelijke) publicaties
  • het onderhouden van contacten met overheden, onderwijsinstellingen, ondernemingen, denktanks, nieuwe politiek /  maatschappelijke initiatieven in samenhang met de renaissance van de Stadstaten
  • samenwerkingsverbanden aangaan met instellingen, organisaties die vanuit verwante doelstellingen actief zijn
  • het instellen en opbouwen van een online platform waarop al de hier genoemde initiatieven kunnen worden uitgedragen, gedeeld en gaan bijdragen aan het maatschappelijk debat
  • en in het algemeen al hetgeen aan het bereiken van het doel bevorderlijk kan zijn

Lopende Projecten 2020 – 2021

Interviews met inspirerende figuren uit de wereld van Cultuur, Wetenschap, Politiek en Bedrijfsleven, alsmede met geëngageerde jonge mensen uit deze werelden.

Dit project is reeds gestart. De gerealiseerde interviews worden op de website en het YouTube-kanaal van de Foundation geplaatst.
In december 2020 wordt dit project afgerond met een ‘Zoom-conferentie’ met alle (30 à 40) geïnterviewden. De kosten van dit project zijn begroot op €42.500 – €47.500.

Political Start-Ups.

In de afgelopen jaren ontstond in Europa vanuit het politiek maatschappelijke middenveld een nieuw fenomeen, de politieke start-up. Dit zijn ondermeer in Frankrijk Macron’s En Marche, in Spanje de Ciudadanos, in Oostenrijk NEOS en in Nederland Volt.
Allereerst, wordt deze bestuurlijke vernieuwing in Europa gedetailleerd in kaart gebracht.

Vervolgens, zal de Lorenzetti Governance Foundation – in onderling overleg en in samenwerking met de betrokken organisaties – een interactief Europees platform opbouwen. Dit gebeurt door middel van het uitwisselen van kennis en ervaring, door middel van publicaties en door het organiseren van bijeenkomsten. In afwachting van de ontwikkelingen van het Coronavirus wordt besloten of deze bijeenkomsten fysiek, dan wel online zullen plaatsvinden. De eerste contacten zijn hiervoor inmiddels gelegd in Nederland, Zwitserland en Duitsland. In de loop van dit jaar zal het netwerk verder worden uitgebouwd. In het eerste halfjaar van 2021 zullen een aantal evenementen worden gerealiseerd. Zowel in Nederland als in de landen van de partners van de Foundation.

Opbouwen van een digitale canon van de bestuurlijke vernieuwing in Europa vanaf de middeleeuwen en de vroeg-renaissance tot nu.

Beginnend met de waterschappen, het oudste bestuursmodel van Nederland. Vervolgens de stadstaten Siena en Florence. Later Venetië en eindigend met vergelijkbare recente ontwikkelingen in Azië en elders.

Publicaties

24 december, 2020 in Interviews

Interview met Ewald Engelen

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Ewald Engelen te gast.
More on this
24 december, 2020 in Interviews

Interview met Iki Freud

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Iki Freud te gast.
More on this
24 december, 2020 in Interviews

Interview met Harm Ede Botje & Mischa Cohen

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer journalisten Harm Ede Botje & Mischa Cohen te gast.
More on this
24 december, 2020 in Interviews

Interview met Iwan Baan

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer fotograaf Iwan Baan te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Jeroen Smit

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Jeroen Smit te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Marjolein Baghuis

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Marjolein Baghuis te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Arent van der Feltz

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Arent van der Feltz te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Linda Polman

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Linda Polman te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Cisca Dresselhuys

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Cisca Dresselhuys te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Zoë Papaikonomou

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Zoë Papaikonomou te gast.
More on this
15 december, 2020 in Interviews

Interview met Hans Aarsman

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Hans Aarsman te gast.
More on this
8 december, 2020 in Interviews

Interview met Yuri Honing

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Yuri Honing te gast.
More on this
8 december, 2020 in Interviews

Interview met Louise Vet

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Louise Vet te gast.
More on this
1 december, 2020 in Interviews

Interview met Nilüfer Gündoğan

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Nilüfer Gündoğan te gast.
More on this
23 november, 2020 in Interviews

Interview met Maarten van Rossem

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Maarten van Rossem te gast.
More on this
18 november, 2020 in Interviews

Interview met Ralf Bodelier

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Ralf Bodelier te gast.
More on this
5 november, 2020 in Interviews

VCNC met Lokke Moerel

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Lokke Moerel te gast.
More on this
5 november, 2020 in Interviews

Interview met Agnes Jongerius

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Agnes Jongerius te gast.
More on this
5 november, 2020 in Interviews

Interview met Ad Melkert

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Ad Melkert te gast.
More on this
3 november, 2020 in Interviews

Interview met Julius Winter

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Julius Winter te gast.
More on this
3 november, 2020 in Interviews

Interview met Ben van Berkel

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Ben van Berkel te gast.
More on this
3 november, 2020 in Interviews

Interview met Jaap Winter

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Jaap Winter te gast.
More on this
29 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Eva Koffeman

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Eva Koffeman te gast.
More on this
29 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Derk Haank

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Derk Haank te gast.
More on this
29 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Isabelle Petit

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Isabelle Petit te gast.
More on this
22 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Laurens Dassen

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Laurens Dassen te gast.
More on this
22 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Willem Jeroen Stevens

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Willem Jeroen Stevens te gast.
More on this
22 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Isaac Kalisvaart

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Isaac Kalisvaart te gast.
More on this
5 oktober, 2020 in Interviews

Interview met Melle Daamen

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Melle Daamen te gast.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Hanne Arends

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer Hanne Arends te gast.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Willem Sijthoff

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer mediaondernemer en uitgever Willem Sijthoff.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Willem Flinterman

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer historicus en Arabist Willem Flinterman te gast.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Heleen Mees

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met econome, juriste en publiciste Heleen Mees te gast.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Kees van Twist & Peter Weeda

Deel 19 van de serie 'Voor Corona, na Corona' met dit keer een duo te gast: Kees van Twist & Peter Weeda.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Rob Scheerens

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona' met Rob Scheerens te gast.
More on this
20 september, 2020 in Interviews

Interview met Kadir van Lohuizen

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, na Corona', met dit keer fotograaf Kadir van Lohuizen te gast.
More on this
26 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Bernard Hammelburg

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met Bernard Hammelburg te gast.
More on this
26 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Roland van der Vorst

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met Roland van der Vorst te gast.
More on this
26 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Bibi Wielinga

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met Bibi Wielinga te gast.
More on this
26 augustus, 2020 in Interviews

interview met Maya Meijer

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met Maya Meijer te gast.
More on this
14 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Kirsten van den Hul

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met Kirsten van den Hul te gast.
More on this
14 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Ronald Ockhuysen

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met dit keer Ronald Ockhuysen te gast.
More on this
14 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Floris Alkemade

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met dit keer Floris Alkemade te gast.
More on this
12 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Faiza Dadi

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, Na Corona', met dit keer Faiza Dadi te gast.
More on this
12 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Hans Ruinemans

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, Na Corona', met dit keer Hans Ruinemans te gast.
More on this
12 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Ine Gevers

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met dit keer Ine Gevers te gast.
More on this
3 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Mert Kumru

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, Na Corona', met dit keer Mert Kumru te gast.
More on this
3 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Harold Hamersma

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, Na Corona', met dit keer Harold Hamersma te gast.
More on this
3 augustus, 2020 in Interviews

Interview met Duco Sickinghe

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, Na Corona', met dit keer Duco Sickinghe te gast.
More on this
29 juli, 2020 in Interviews, Videos

Interview met Mark Blaisse

Onderdeel van de serie ‘Voor Corona, Na Corona’, met dit keer Mark Blaisse te gast.
More on this
15 juli, 2020 in Interviews

Interview met Caroline Gehrels

Onderdeel van de serie 'Voor Corona, Na Corona', met dit keer Caroline Gehrels als gast.
More on this
15 juli, 2020 in Interviews

Interview met Olaf Sleijpen

Eerste interview uit de serie 'Voor Corona, Na Corona', met Olaf Sleijpen als gast.
More on this

Columns & commentaar

29 juli, 2020 in Iedereen zou moeten zijn als ik

Opus Magnum door Hester Albach

Iemand vragen die er niets over weet, een bijdrage te leveren aan een site over good governance, is op z’n zachtst gezegd een origineel verzoek. Ik weet niets over Governance.…
More on this

Bestuur & directie

Het Bestuur van de Stichting Lorenzetti Governance Foundation bestaat uit:

  • Dr. J.D. Albarda, chairman
  • M.F. Driessen, treasurer
  • I.S.L. Lebrocquy, secretary

De directie wordt gevoerd door D. de Goede, oprichter van Lorenzetti Governance Foundation. De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst en is opgericht op 24 maart 2020 als een algemeen nut beogende instelling.

Waarom nu?

De Lorenzetti Governance Foundation is opgericht op 9 April. De statuten zijn goedgekeurd door de notaris en de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

"Kon dat niet wachten tot na de Corona-crisis?", werd mij gevraagd.
Nee!

Als steden weer open gaan moet een nieuw normaal vorm krijgen waarbij juist Lorenzetti's richtlijnen van Goed Bestuur een Leidraad & Houvast kunnen bieden. Ik nodig een selecte groep vrienden en bekenden uit in deze stichting te participeren... in gedachten en geld.

Lees onze laatste publicaties in onze blog.

Uw mening gaat ons aan het hart! Aarzel niet om contact op te nemen!